logo-hanggia

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ

Hằng Gia

Liên hệ

tpchat

Hỗ trợ 1: 028-3535-2336

Hỗ trợ 2: 033 551 8717

Email: ctyhanggia@gmail.com

Thống kê truy cập

Bo tay y tế

Thành phần   100% polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms) 6cm*12cm

 

Thành phần   135D polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)6.5cm*15cm

 

Thành phần   20S polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)5.5cm*16cm

 

Thành phần   135D polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)7cm*16cm

 

Thành phần   100% polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)6cm*16cm

 

Thành phần   32S polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)5.5cm*16cm

 

Thành phần   100% polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)5.5cm*16cm

 

Thành phần   100% polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)7.5cm*15cm

 

Thành phần   100% polyester - Khổ (m) và trọng lượng( gms)6.35cm*9cm

 

Thành phần   100 PE 40S - Khổ (m) và trọng lượng( gms)5.5cm*16cm

Results 1 - 1 of 1
Sắp xếp
Bo tay y tế

Bo tay y tế

Liên hệ

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẰNG GIA

Địa chỉ: IPC Tower -1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7

Điện thoại: 028-3535-2336

Email: ctytnhhqthanggia@gmail.com

icon-facebook  za.png  icon-youtube  gmail.png