logo-hanggia

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ

Hằng Gia

 1
IMG20200318143003
IMG_20200323_161202
IMG20200318145149
Rib 1*1 cotton

Rib 1*1 cotton

Liên hệ
Rib 1*1

Rib 1*1

Liên hệ
Rib 2*2

Rib 2*2

Liên hệ
Rib 2*2 cotton

Rib 2*2 cotton

Liên hệ
Rib bo chữ

Rib bo chữ

Liên hệ
ST-21

ST-21

Liên hệ
ST-20

ST-20

Liên hệ
ST-19

ST-19

Liên hệ
ST-18

ST-18

Liên hệ
ST-17

ST-17

Liên hệ
ST-16

ST-16

Liên hệ
ST-15

ST-15

Liên hệ
ST-13

ST-13

Liên hệ
Vải coolmax

Vải coolmax

Liên hệ
ST-12

ST-12

Liên hệ
ST-11

ST-11

Liên hệ
Vải thun lưới

Vải thun lưới

Liên hệ
Vải single jersey

Vải single jersey

Liên hệ
ST-10

ST-10

Liên hệ
ST-07

ST-07

Liên hệ
Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ
Vải thun trơn

Vải thun trơn

Liên hệ
ST-05

ST-05

Liên hệ
ST-04

ST-04

Liên hệ
Vải thun trơn

Vải thun trơn

Liên hệ
ST-03

ST-03

Liên hệ
Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ
Vải da cá

Vải da cá

Liên hệ
ST-02

ST-02

Liên hệ
ST-01

ST-01

Liên hệ
D600

D600

Liên hệ
D100

D100

Liên hệ
D300

D300

Liên hệ
D400

D400

Liên hệ
Bo cổ Jacquard

Bo cổ Jacquard

Liên hệ
Vải thấm hút

Vải thấm hút

Liên hệ
D900

D900

Liên hệ
HJ3000

HJ3000

Liên hệ
HJ3800

HJ3800

Liên hệ
D200

D200

Liên hệ
Bo tay y tế

Bo tay y tế

Liên hệ
D700

D700

Liên hệ
D500

D500

Liên hệ
D800

D800

Liên hệ
HJ3500

HJ3500

Liên hệ

Liên hệ

tpchat

Hỗ trợ 1: 028-3535-2336

Hỗ trợ 2: 033 551 8717

Email: ctyhanggia@gmail.com

Thống kê truy cập

Vải

Vải coolmax

Vải coolmax

Liên hệ
Vải thun lưới

Vải thun lưới

Liên hệ
Vải single jersey

Vải single jersey

Liên hệ
Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ
Vải thun trơn

Vải thun trơn

Liên hệ
Vải thun trơn

Vải thun trơn

Liên hệ
Vải lưới

Vải lưới

Liên hệ
Vải da cá

Vải da cá

Liên hệ

Vải odell

Bo tay y tế

Bo tay y tế

Bo tay y tế

Liên hệ

Vải thun rib

Rib 1*1 cotton

Rib 1*1 cotton

Liên hệ
Rib 1*1

Rib 1*1

Liên hệ
Rib 2*2

Rib 2*2

Liên hệ
Rib 2*2 cotton

Rib 2*2 cotton

Liên hệ
Rib bo chữ

Rib bo chữ

Liên hệ
ST-21

ST-21

Liên hệ
ST-20

ST-20

Liên hệ
ST-19

ST-19

Liên hệ
ST-18

ST-18

Liên hệ
ST-17

ST-17

Liên hệ
ST-16

ST-16

Liên hệ
ST-15

ST-15

Liên hệ
ST-13

ST-13

Liên hệ
ST-12

ST-12

Liên hệ
ST-11

ST-11

Liên hệ
ST-10

ST-10

Liên hệ
ST-07

ST-07

Liên hệ
ST-05

ST-05

Liên hệ
ST-04

ST-04

Liên hệ
ST-03

ST-03

Liên hệ
ST-02

ST-02

Liên hệ
ST-01

ST-01

Liên hệ

Bo cổ Jacquard

Bo cổ Jacquard

Bo cổ Jacquard

Liên hệ

Dây đai - dây viền

D900

D900

Liên hệ
D800

D800

Liên hệ
D700

D700

Liên hệ
D600

D600

Liên hệ
D500

D500

Liên hệ
D400

D400

Liên hệ
D300

D300

Liên hệ
D200

D200

Liên hệ
D100

D100

Liên hệ

dây các loại

HJ3800

HJ3800

Liên hệ
HJ3500

HJ3500

Liên hệ
HJ3000

HJ3000

Liên hệ

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẰNG GIA

Địa chỉ: IPC Tower -1489 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7

Điện thoại: 028-3535-2336

Email: ctytnhhqthanggia@gmail.com

icon-facebook  za.png  icon-youtube  gmail.png